NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Azoria și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Azoria prin Hexagon Design este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Hexagon Design SRL

Str. Alexandru Vaida Voevod, nr 16, corp 1B, ap U80, Cluj Napoca
Numărul de înregistrare al companiei: RO34003192
Numar de ordine registru comertului: J12/168/2015
Reprezentant legal: Maris Florin

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul grupului Hexagon (pentru detalii privind companiile din grupul Hexagon, consultați website-ul www.hexagon.ro).
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara grupului Hexagon. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori Azoria vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Azoria, cu excepția următoarelor situații:
Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în Azoria.ro. Azoria nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau sa ne trasmite-ti un e-mail de dezabonare pe vanzari@hexagon.ro

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa vanzari@hexagon.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

Dacă sunteți de părere că Azoria vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.